Our Team

Management


Antonios Kyladitis

Technical Director

Filippos Georgiou

Team Manager

Engine


Ilias Vazouras

Department Manager

Minas-Alexandros Giannagas

Alexis Vatis

Dimitris Argentos

Chassis & Composites


Ismini Baliota

Department Manager

Triantafyllia Chatzivasili

Panagiotis Kostelidis

Katerina Tsimpini

Marketing


Georgios Logothetis

Department Manager

Athanasia Tilsizoglou

Katerina Antoniou

Mirto Stogia

Electronics


Emmanouil-Rafail Stathopoulos

Panagiotis Zonaropoulos

George Gougoudis

Department Manager

Georgios Stergiadis

Aerodynamics


Andreadis Panagiotis

Konstantinos Polyzos

Suspension


Konstantinos Papadimitriou

Ioannis Latsinoglou

Antonios Palaskas

Department Manager

Georgios Trousas

Georgios Alexandris