Our Team

Management


Filippos Georgiou

Team Manager

Antonios Kyladitis

Technical Director

Engine


Ilias Vazouras

Department Manager

Minas-Alexandros Giannagas

Alexis Vatis

Dimitris Argentos

Chassis & Composites


Ismini Baliota

Department Manager

Triantafyllia Chatzivasili

Panagiotis Kostelidis

Katerina Tsimpini

Marketing


Georgios Logothetis

Department Manager

Katerina Antoniou

Mirto Stogia

Athanasia Tilsizoglou

Electronics


George Gougoudis

Department Manager

Emmanouil-Rafail Stathopoulos

Panagiotis Zonaropoulos

Georgios Stergiadis

Aerodynamics


Andreadis Panagiotis

Konstantinos Polyzos

Suspension


Antonios Palaskas

Department Manager

Konstantinos Papadimitriou

Ioannis Latsinoglou

Georgios Trousas

Georgios Alexandris